Top
 
Contact

Tips en downloads

De juiste adembescherming

Vervuilde lucht is een sluipschutter

Wie ooit een hamer op zijn voet heeft laten vallen, kent het belang van goede veiligheidsschoenen. En wie zich in de vingers snijdt, trekt de volgende keer wél de juiste handschoenen aan. Wat je níet altijd direct merkt is het inademen van vervuilde lucht. Een sluipschutter die met de juiste adembescherming eenvoudig kan worden uitgeschakeld. Bekijk hier de whitepaper.

Bij een hoestbui of een benauwd gevoel denk je vaak: ach, dat gaat wel weer over. Toch is het zeker zo belangrijk om je hiertegen te beschermen. Vervuilde lucht kan zelfs levensbedreigend zijn. In veel werkomgevingen komen schadelijk stoffen en stofdeeltjes vrij, die je liever niet wil inademen. Bedrijven die hiermee te maken hebben, zorgen natuurlijk voor adembescherming. Hierin is een enorme diversiteit beschikbaar. Het is de kunst om de juiste keuze te maken.

Afhankelijk en onafhankelijk
In grote lijnen zijn er twee soorten adembescherming: afhankelijk en onafhankelijk. Afhankelijke bescherming betekent afhankelijk van de lucht om je heen, die gefilterd wordt met bijvoorbeeld een zelfstandig filter of een aanblaassysteem. Onafhankelijke bescherming betekent dat de ademlucht elders vandaan gehaald wordt, bijvoorbeeld via een compressor (perslucht) of zuurstofcilinder.

Wanneer welke uitvoering?
Welke adembescherming je gebruikt is afhankelijk van de omstandigheden waarin gewerkt wordt. We zetten de verschillende uitvoeringen op een rij:

1. Fijnstofmaskers
Geschikt voor bescherming tegen stof, waarbij het draagcomfort van het kapje in verhouding staat tot de gebruiksduur of de toepassing.

2. Halfgelaatsmaskers
Voor bescherming tegen stof en damp, of een combinatie hiervan. Te gebruiken bij langdurig gebruik waarbij vaak filters gewisseld moeten worden.

3. Volgelaatsmaskers
Hetzelfde als halfgelaatsmaskers, echter volgelaatsmaskers beschermen het hele gezicht ook tegen chemie, stof en inslag.

4. Aanblaasunits
Aan te bevelen indien met grote regelmaat adembescherming gedragen dient te worden. Dit is minder vermoeiend, omdat de gebruiker de lucht toegevoerd krijgt en niet zelf door een filter hoeft te ademen. Er is tevens een luchtstroom te voelen die koelt en de lucht ververst in het masker of de luchthelm.

5. Perslucht
Perslucht gebruik je wanneer een filter niet gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld als er in besloten ruimtes wordt gewerkt, of als schadelijke stoffen geen geurgrenzen hebben, waardoor niet bepaald kan worden of een filterbus verzadigd is.

6. Zuurstofcilinderset
Als perslucht geen optie is omdat de bescherming mobiel moet zijn of als er geen compressorluchtnet aanwezig is om op aan te sluiten.

Normering
Natuurlijk moet regelmatig worden gecheckt of de adembescherming nog voldoet. Iedereen wil tenslotte opgelucht kunnen ademhalen. De meest gebruikte normen die gelden voor goedgekeurde adembescherming zijn:

 • E N 149: Filterend fijnstofmasker, tegen deeltjes (eenmalig gebruik)
 • E N 405: Filterend halfgelaatsmasker met ventielen, tegen gassen of gassen en deeltjes (eenmalig gebruik)
 • E N 140: Halfgelaatsmasker, voor gebruik met filters (herbruikbaar)
 • E N 136: Volgelaatsmasker, voor gebruik met filters (herbruikbaar)
 • E N 12941: Motorunit met helm of kap, tegen deeltjes, gassen en dampen
 • E N 12942: Motorunit met vol- of halfgelaatsmasker, tegen deeltjes, gassen en dampen
 • E N 270: Ademluchttoestel, voor perslucht met kappen
 • E N 139: Ademtoestel met perslucht, voor vol- of halfgelaatsmasker
 • E N 137: Ademluchttoestel met perslucht, voor vol- of halfgelaatsmasker (flessenlucht)
 • EN 12021: Norm waaraan compressorlucht moet voldoen als ademlucht

Beschermingsfactor
Elke soort adembescherming heeft een toegekende beschermingsfactor. De eisen waaraan adembescherming moet voldoen, zijn vastgelegd in de hierboven beschreven normen. De essentie van afhankelijke adembescherming is dat een filter de lucht zuivert voordat de lucht wordt ingeademd. Het filter laat de lucht door en vangt het gas, de damp of de stofdeeltjes. Er zijn specifieke filters om lucht te zuiveren van gassen, dampen of stof. Filters die geschikt zijn om stofdeeltjes af te vangen zijn meestal niet geschikt voor het zuiveren van de ademlucht van gassen en dampen.

Keuze voor het juiste filter
Vervuilende stoffen zijn er in verschillende vormen. We onderscheiden aerosolen (vaste stoffen/deeltjes) en gassen (gassen en dampen). Je kunt kiezen uit filters die beschermen tegen één van deze vormen of een combinatie van beide. Onderstaande tabel laat de kleurcodering zien volgens EN14387. Dit helpt om te bepalen welk type filter nodig is voor de vervuilende stof waarmee je te maken hebt.

Kleurcodering voor filters
Een filter met bovengenoemde kleurcode is geschikt voor de volgende vervuilende stoffen:

 • A: gassen en dampen van organische samenstelling met een kookpunt boven 65 °C, tot de concentraties die horen bij filterklasse 2;
 • B: anorganische gassen en dampen, bijvoorbeeld chloor, waterstofsulfide en waterstofcyanide (blauwzuur), tot concentraties die horen bij filterklasse 2;
 • P: deeltjes tot de concentraties die horen bij filterklasse 3.

Filterklassen
Filters worden ingedeeld in verschillende klassen naar capaciteit (gasfilters) of efficiency (deeltjesfilters). Gasfilters uit klasse 2 kunnen langere tijd en bij hogere concentraties worden gebruikt dan filters uit klasse 1. De klasse van een deeltjesfilter laat zien hoe efficiënt het filter deeltjes uitfiltert. In klasse 1 is dat 80 procent, in klasse 2 94 procent en in klasse 3 zelfs 99,95 procent.

Goed om te weten
Wie adembescherming met filters gebruikt, moet altijd het volgende in gedachten houden:
gebruik nooit adembeschermingsapparatuur met filters:

 • in een atmosfeer die minder dan 19 procent zuurstof heeft;
 • in slecht geventileerde gebieden of besloten ruimtes (zoals tanks, kleine kamers, tunnels of containers);
 • in een atmosfeer waarvan niet bekend is in welke concentraties de giftige stoffen aanwezig zijn of die direct bedreigend is voor het leven of de gezondheid (international aangegeven met IDHL – Immediately Dangerous to Life and Health);
 • wanneer de concentratie van een vervuilende stof hoger is dan de maximal toegestane concentratie en/of de capaciteit van de filterklasse;
 • wanneer de vervuilende stof slechte of geen waarschuwende eigenschappen heeft (smaak, geur of irritatie), zoals aniline, benzeen, koolstofmonoxide en ozon.

Stofmaskers
De kwaliteit van stofmaskers wordt weergegeven met de zogeheten FFP-code (Filtering Facepiece Particals). Deze zijn als volgt ingedeeld:
FFP1: het laagste niveau voor een beschermingsmasker, met een efficiency van minimaal 78 procent;
FFP2: dit is de gemiddelde categorie met een minimale efficiency van 92 procent;
FFP3: deze klasse biedt de hoogste bescherming en heeft een minimale efficiency van 98 procent.

Stoffilters
Stoffilters worden aangeduid met de codes P1, P2 of P3. Deze geven de kwaliteitsaanduiding van het filtermateriaal weer. P1 vertegenwoordigt de laagste beschermingsgraad en P3 de hoogste. Hierbij wordt uitgegaan van de zogeheten MAC-waarde (Maximaal Aanvaardbare Concentratie) van het stof.

Gasfilters
In combinatie met een half- of volgelaatsmasker bieden gasfilters bescherming tegen gassen en dampen in de lucht. Gasfilters bieden géén bescherming tegen vaste of vloeibare deeltjes. Je hebt enkelvoudige en meervoudige gasfilters. In tegenstelling tot enkelvoudige filters bieden meervoudige gasfilters bescherming tegen meer dan één groep gassen en/of dampen. De meest voorkomende zijn AB-filters (tegen organische dampen, oplosmiddelen en zure gassen) en ABEK-filters (tegen organische dampen, zure gassen, zwaveldioxide en ammoniak). Meervoudige gasfilters zijn in beschermingsklasse 1 en 2 verkrijgbaar. Belangrijk: een gasfilter is verzadigd zodra door reuk of smaak de verontreiniging wordt waargenomen. Dan moeten de filters onmiddellijk vervangen worden.

Combinatiefilters
Waar gasfilters alleen gassen en dampen absorberen, bieden combinatiefilters door de integratie van een deeltjesfilter ook bescherming tegen aerosolen, zoals stof, rook en nevels. Afhankelijk van de toepassing zijn er combinaties van enkelvoudige en meervoudige gasfilters met P3 of P2 deeltjesfilters verkrijgbaar. Dan wordt aan de kleurcodering een witte band toegevoegd. De letter- en cijfercodering wordt met die van de betreffende stofklasse uitgebreid. Bijvoorbeeld: een combinatiefilter met een laag absorberend vermogen voor organische dampen en een deeltjesfilter tegen schadelijke fijnstof krijgt de kleurcodering bruine band met witte streep en de code A1 P2.

Deskundigheid
Om te komen tot een juiste filterkeuze, is een analyse nodig van de gevaarlijke stoffen die op de werkplek kunnen voorkomen. Het vereist specifieke deskundigheid van bijvoorbeeld een arbeidshygiënist of een veiligheidskundige om de juiste adembescherming te selecteren die in de risico-inventarisatie en –evaluatie wordt vastgelegd. Wiltec heeft al deze specialismen in huis en helpt graag om tot de juiste, veiligste keuzes te komen. De specialisten van Wiltec komen graag langs voor een advies op maat

Onderhoud
Om er zeker van te zijn dat de gebruikte adembescherming de juiste bescherming blijft bieden, is een jaarlijkse controle volgens Arbo-wetgeving noodzakelijk. De gecertificeerde specialisten van Wiltec kunnen de apparatuur controleren, onderhouden en repareren. Dat kan in het eigen Service Center van Wiltec of bij de klant op locatie. Met een serviceabonnement bij aanschaf maak je altijd zorgeloos gebruik van de producten.

Advies op maat
Wie op het gebied van adembescherming meer wil weten, kan contact opnemen met Wiltec. Een gespecialiseerd team van veiligheidskundigen, arbo-adviseurs en specialisten staat klaar voor een deskundig advies op maat.

sluipschutter

Direct contact

WHATSAPP

Stel uw vraag via WhatsApp!
Tel. 06 54 24 64 16.

Chat
Start met chatten
>
Sluiten Sluiten

Aanhef *

Voornaam *

Achternaam *

Bedrijf *

Functie *

Telefoon *

E-mail *

Opmerking

Ik heb het Privacy- en Cookiebeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

x

Chat met een specialist!

Online
Vul hieronder uw naam in en start de chat
Momenteel is er geen medewerker beschikbaar. We zijn er voor u tussen 7.30 - 21.00 uur. U kunt altijd mailen naar info@wiltec.nl.
E-mail conversatie naar: