Top
 
Contact

Tips en downloads

Bedrijfskleding & de Fiscus

Werkkleding
Wat verstaat de Wet loonbelasting onder het begrip ‘werkkleding’?

  • kleding die (nagenoeg) uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, zoals uniformen en overalls
  • kleding die is voorzien van één of meer duidelijk zichtbare, aan (de bedrijfsorganisatie van) de werkgever gebonden beeldkenmerken (bijvoorbeeld een bedrijfslogo) met een oppervlakte van ten minste 70 cm²

Onbelast
Het verstrekken van werkkleding zoals hierboven beschreven, is onbelast. Bovendien kan de door u ter beschikking gestelde kleding, die niet aan deze voorwaarden voldoet, belastingvrij blijven zolang deze kleding aantoonbaar op de werkplek blijft.

Algemene bedrijfskleding
Als op de bedrijfskleding ten minste 70 cm² is voorzien van een beeldkenmerk, kan het kledingstuk belastingvrij worden vergoed of verstrekt. Deze ruimte kan ook worden opgedeeld in meerdere logo’s. De oppervlakte-eis geldt wel per kledingstuk. Dus zowel op bijvoorbeeld de broek als op de sweater moeten de logo’s staan.

Uniformen en speciale kleding
Er is sprake van een uniform als een categorie werknemers gelijke kleding draagt die ook buiten de werkomgeving door anderen wordt geassocieerd met een bedrijf of beroep. Uniformen kunnen belastingvrij worden vergoed of verstrekt. Bij speciale werkkleding valt te denken aan bijvoorbeeld overalls van automonteurs, schorten van slagers of overjassen van verpleegsters. Het gaat dan om werkkleding die niet wordt gedragen buiten de dienstbetrekking.

Arboverstrekking
Kleding kan ook onbelast worden vergoed of verstrekt als arboverstrekking. Het gaat hierbij om kleding met bijzondere eigenschappen, zoals isolerende of beschermende kleding. In dat geval hangt de verstrekking van de kleding samen met verplichtingen die u heeft op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Er moet dan wel worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • u heeft als werkgever een arboplan
  • de verstrekking van kleding maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan
  • de kleding wordt overwegend tijdens werktijd gedragen
  • de werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd
  • er is geen sprake van een aanmerkelijke privé-besparing voor de werknemer

Kleding op de werkplek
Naast bovengenoemde kleding, kunt u ook ‘gewone’ kleding aan uw werknemers verstrekken. Om belastingvrij te blijven is vereist dat die kleding alleen tijdens de werktijd wordt gedragen en daarna op de werkplaats blijft. Voldoet u niet aan die voorwaarden, dan moet u de waarde in het economisch verkeer van de verstrekking tot het loon rekenen. Hierbij is het niet van belang of de werknemer al dan niet verplicht is de kleding tijdens zijn werkzaamheden te dragen.

Download hier de whitepaper: Bedrijfskleding & de Fiscus

Direct contact

WHATSAPP

Stel uw vraag via WhatsApp!
Tel. 06 54 24 64 16.

Chat
Start met chatten
>
Sluiten Sluiten

Aanhef *

Voornaam *

Achternaam *

Bedrijf *

Functie *

Telefoon *

E-mail *

Opmerking

Ik heb het Privacy- en Cookiebeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

x

Chat met een specialist!

Online
Vul hieronder uw naam in en start de chat
Momenteel is er geen medewerker beschikbaar. We zijn er voor u tussen 7.30 - 21.00 uur. U kunt altijd mailen naar info@wiltec.nl.
E-mail conversatie naar: