WILTEC.nl | De juiste tools voor jouw klus, mét goed advies & snelle levering
WILTEC.nl | De juiste tools voor jouw klus, mét goed advies & snelle levering
5 personen op rij met het PSO certificaat

Wiltec behaalt hoogste trede opPrestatieladder Socialer Ondernemen

Wiltec heeft trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Wiltec op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee behoort Wiltec tot de koplopers als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

Keurmerk sociaal ondernemen
Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Voor Wiltec verandert er overigens niets. Bart Zegers: “Wiltec investeert al jaren in inclusief ondernemerschap. Het certificaat is hier dan ook een hele mooie bevestiging van.”

PSO en Wiltec stimuleren inclusief werkgeverschap in Nederland
Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-gecertificeerde organisaties, waaronder Wiltec, door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Bovendien kiest Wiltec bewust voor het inzetten van producten of diensten via sociale werkbedrijven of andere PSO-gecertificeerde organisaties en werkt het bedrijf intensief samen met bijvoorbeeld stichting AANtWERK, Start Foundation (Open Hiring) en IBN. Daarnaast stimuleert Wiltec eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Op die manier wordt de gehele keten geïnspireerd en geactiveerd om samen een inclusievere samenleving te werken.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vijf prestatieniveaus: de Aspirant-status, Basistrede, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.


Op woensdag 25 mei nam Bart Zegers (directie Wiltec) het PSO certificaat in ontvangst van wethouder Gijs van Heeswijk (gemeente Uden).

Op de foto: Misja van Drenth (KAM Coördinator Wiltec), Mariëlle van Rijbroek (CSR Manager Wiltec) Bart Zegers (directie Wiltec) Gijs van Heeswijk (gemeente Maashorst) Guus Weitzel (Adviseur social return, PSO en Inclusief ondernemen)