WILTEC.nl | De juiste tools voor jouw klus, mét goed advies & snelle levering
WILTEC.nl | De juiste tools voor jouw klus, mét goed advies & snelle levering
Blauwe voetafdruk in bos

Onze duurzame ambitie

Iedereen slim aan het werk en veilig weer thuis. Daar doen we het voor.

Onze duurzame ambitie

Iedereen slim aan het werk en veilig weer thuis. Daar doen we het voor.

Dagelijks helpen we met zo’n 400 collega’s klanten slimmer en veiliger te werken. Dat doen we vanuit onze kernwaarden ondernemend, waarmaken en het goede doen. Deze waarden zijn voor ons van groot belang en verweven in alles wat we doen. We voelen ze, we ademen ze. Bij iedere stap die we nemen en elke keuze die we maken. We hebben daarbij altijd oog voor de toekomst.

We zijn maatschappelijk betrokken en geloven in het goede doen; voor de mens en de planeet. We tonen ondernemerschap en doen er alles aan om onze duurzame ambities waar te maken. Daarom investeren we in medewerkers, in het milieu, in de maatschappij én in de keten. Wij leveren een bijdrage door een voorbeeldrol te pakken in duurzaam ondernemen, voorop te lopen door innovatie en waar mogelijk te inspireren. Onze ambitie? Een oneindige cirkel van hoogwaardige circulaire producten. Wij investeren in een duurzame toekomst

Onze pijlers:

  1. medewerkers
  2. milieu
  3. maatschappij
  4. keten

Daarbij onderschrijven we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken. Om de SDG’s te halen, moeten we op elkaar kunnen rekenen. We hebben allemaal een schakel in handen om de wereld in 2030 duurzamer en eerlijker te maken. 

Wij focussen ons op vijf SDG’s. Deze SDG’s koppelen we aan onze duurzame pijlers. Natuurlijk dragen we ook een steentje bij aan de overige SDG’s.

SDG 1 - Geen armoede
Wiltec verwacht van leveranciers en partners dat alle internationale, nationale en lokale wetgeving op het gebied van milieu, gezondheid en arbeid worden nageleefd. We willen bijdragen aan goede arbeidsomstandigheden, eerlijk werk en loon.

SDG 8 - Waardig werk en economische groei
We zetten ons in om de arbeidsmarkt rechtvaardiger, gelijkwaardiger en veiliger te maken. We geloven in ieders talent en in inclusief ondernemen. Daarbij willen we economische groei op een verantwoorde manier stimuleren.

SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie
We willen de impact van onze producten op mens, dier en milieu zo klein mogelijk maken. Dit start bij de productie en gaat verder dan de levensduur. We willen zorgen dat deze producten opnieuw worden ingezet en lopen daarbij voorop door innovaties.

SDG 13 – Klimaatactie
De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur. We willen daarom een steentje bijdragen aan het voorkomen van opwarming van de aarde en willen de impact van onze bedrijfsvoering op het milieu minimaliseren.

SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Samen met onze medewerkers, leveranciers en klanten staan we sterker. Als ketenregisseur en duurzaamheidspartner zoeken we naar mogelijkheden om te innoveren en veranderingen in gang te zetten.