WILTEC.nl | De juiste tools voor jouw klus, mét goed advies & snelle levering
WILTEC.nl | De juiste tools voor jouw klus, mét goed advies & snelle levering
Header - Trends en issues - Visie op veiligheid

Chemiesector kampt dagelijks met grootsteveiligheidsrisico's in Nederland

Uitdagende veiligheidsrisico’s zijn in de chemiebranche aan de orde van de dag. Veiligheid van medewerkers is van groot belang, net als het terugdringen van het aantal ongevallen. Wiltec gaat uit van drie basispijlers die daarbij kunnen helpen: werken volgens wettelijke normering, beschikbaarheid van PBM en veilig en comfortabel werken. Het op orde brengen van deze basispijlers kan u helpen het aantal ongevallen terug te dringen en de veiligheid van medewerkers te vergroten.Werken volgens de wettelijke normering
Uw werkprocessen brengen bepaalde veiligheids- en gezondheidsrisico's mee en daar horen normeringen bij. Als werkgever bent u wettelijk verplicht uw medewerkers zo veilig mogelijk te laten werken en het bieden van correct genormeerde PBM vormt daar een onderdeel van. Wiltec heeft een betrokken team van productspecialisten per productgroep, die in nauw contact staan met de producenten van PBM en brancheverenigingen. Ontwikkelingen op het gebied van normeringen horen wij dan ook als eerste waardoor we hier zeer vroegtijdig op in kunnen spelen. Zo weet u zeker dat voldoen aan de wetgeving gegarandeerd is, zonder dat u er omkijken naar heeft.

Beschikbaarheid kleding en PBM moet geregeld zijn
Misgrijpen bij persoonlijke beschermingsmiddelen is geen optie. Daarom stemmen we op basis van uw verbruik een voorraad af, zorgen we voor snelle bestelmogelijkheden en bieden we diverse uitgifte-oplossingen op locatie. De producten zijn altijd op het juiste moment op de juiste plek en medewerkers hoeven nooit veel moeite te doen om een versleten product te vervangen.

Goed beschermd met de juiste en comfortabele kleding en PBM
Het is van belang dat kleding en PBM op de juiste manier wordt gedragen. Een geschikte PBM is namelijk het beschermingsmiddel dat daadwerkelijk gedragen wordt. Voldoet het product wel aan de normering maar zit het niet prettig? Dan zult u zien dat in de praktijk de door u ingekochte middelen niet worden gebruikt. Een schijnveiligheid dus. Goede bescherming is essentieel, maar comfort is ook van groot belang. Als een PBM of kleding lekker zit, zal deze ook eerder gedragen worden. Daarbij zorgt een representatief uiterlijk ook voor een extra motivatie om de veiligheidsmiddelen te gebruiken en kleding te dragen. Wij kiezen daarom heel bewust voor zo comfortabel mogelijke beschermingsmiddelen en nemen de mening van de eindgebruiker altijd actief mee in het keuzeproces.

Toename veiligheidsbewustzijn voorkomt ongevallen
Als deze drie basispijlers op orde zijn kan worden gewerkt aan de juiste werkcultuur. Een cultuur waarbij veilig en vitaal werken bij iedereen voorop staat en collega’s elkaar aanspreken op incorrect gedrag. Een cultuur waarbij medewerkers voor zichzelf en elkaar zorgen om zo ziekteverzuim en ongevallen te voorkomen en het werkplezier te vergroten. Ook met het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en het stimuleren van een gezonde levensstijl kan Wiltec u helpen met een op maat gemaakt programma. Minder risico, minder ongelukken, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en iedereen aan het einde van de dag weer veilig thuis!Terug naar boven