Top
 
Contact

Nieuws

10 oktober 2017

[BLOG] Verborgen gevaar – Chemische risico’s voor de huid

Chemische risico’s kunnen een valkuil vormen in de zoektocht naar de juiste handschoenen. Sinds 2016 is er een nieuwe norm voor chemisch bestendige handschoenen van kracht. Hoe zorgt u dat uw werknemers de juiste handbescherming dragen bij werken met chemische stoffen? En wat is de rol van de RI&E?

Chemische stoffen als zuren kunnen direct schade (brandwonden of ontstekingen) aanrichten als ze in contact komen met de huid. Maar er is ook een sluipend gevaar. Veel oplosmiddelen veroorzaken niet direct zichtbare schade bij contact met de huid, maar worden wel makkelijk door de huid opgenomen. Hierdoor komen de stoffen in de bloedbaan terecht, waar ze op termijn schade kunnen toebrengen aan het centrale zenuwstelsel. Ook zijn er handschoenen in de markt van materialen die ogenschijnlijk beschermen, maar dit in werkelijkheid niet doen. Schadelijke stoffen kunnen op moleculair niveau door de handschoen dringen (permeatie) zonder het materiaal aan te tasten. De gebruiker merkt dit dan niet op. Dat maakt de keuze voor een geschikte handschoen best lastig. Om tot de juiste keuze te komen is het dus belangrijk om te weten welke chemische middelen worden gebruikt, of er volcontact of spatcontact is, wat de blootstellingstijd is en wat de overige eisen zijn waaraan de handschoen moet voldoen.

Voor het werken met verf, lak, ontvetters en thinners worden chemisch bestendige handschoenen geadviseerd. Deze zijn herkenbaar aan icoon EN 374-3. Dit wil niet zeggen dat alle handschoenen met dit symbool bestand zijn tegen alle chemicaliën. Op basis van de gebruikte chemische stoffen is het zaak om op materiaalsoort een juist type handschoen te kiezen. Aan de hand van de MSDS (veiligheidsbladen) kan een goed advies tot stand komen waarbij ook naar doorbraaktijden wordt gekeken.

Nieuwe norm
Sinds 2016 is een nieuwe normering van kracht voor chemisch bestendige handschoenen, EN ISO 374-1:2016. Deze norm maakt de testresultaten consistenter en vergemakkelijkt de keuze van chemisch bestendige handschoenen voor gebruikers en veiligheidsadviseurs. De drie pictogrammen uit de oude normering zijn vervangen door één pictogram voor drie typen chemische handschoenen, met de toevoeging van een letter. De bestaande lijst van chemische stoffen is uitgebreid met zes stoffen.

Gevolgen voor de praktijk
De nieuwe normering houdt in dat alle na 12 april 2017 gelanceerde handschoenen gecertificeerd moeten worden volgens de nieuwe normering EN ISO 374-1:2016. Voor de huidige handschoenen is op termijn hercertificatie nodig, in ieder geval vóór de vervaldatum van het certificaat. Niet alle handschoenen met een chemisch bestendig symbool zijn geschikt voor alle chemicaliën. In de nieuwe normering is dit nog steeds zo. Op de handschoen staat alleen een letter als deze een permeatietijd haalt van meer dan 30 minuten. Daarom hebben fabrikanten een uitgebreide permeatielijst van chemische stoffen opgesteld, met daarbij de doorbraaktijden per handschoen of handschoenmateriaal. Het is dus altijd aan te bevelen om op basis van de MSDS uit te zoeken welke handschoen geschikt is en dit onderdeel te maken van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Handschoenenplan
Er blijven natuurlijk nog wel verantwoordelijkheden over voor de werkgever. Die moet zorgen voor de juiste handschoen en voor de juiste toepassing. En minstens zo belangrijk: de medewerker moet de beschikbaar gestelde handschoen ook daadwerkelijk dragen in de juiste maat. Om voor elke afdeling of medewerker, voor alle werkzaamheden en tegen alle risico’s de juiste handschoen in huis te hebben, zou elk bedrijf een handschoenenplan moeten hebben. Daarin staat precies welke handschoen waarvoor gebruikt wordt. Om tot een gedegen handschoenenplan te komen, is het raadzaam een vierstappenplan te volgen.

Vierstappenplan & RI&E

 1. Stel allereerst op basis van de werkzaamheden en risico’s
  een speciale RI&E voor hand- en armbescherming op.
 2. Selecteer op basis van deze RI&E geschikte handschoenen
  en laat de medewerkers deze testen om te zien of ze aan de
  gestelde eisen voldoen.
 3. Evalueer zorgvuldig de praktijktesten met de gebruikers via
  een toolboxmeeting.
 4. Implementeer de resultaten door het opstellen van een
  handschoenenplan.

Up-to-date
En daar houdt het niet mee op, want in de meest ideale situatie houdt degene die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor de PBM nauw contact met de specialist. Dit om steeds op de hoogte te blijven van vernieuwingen: nieuwe materialen, weeftechnieken, verbeterde coatings en meerdere beschermingsklassen gecombineerd in één type handschoen. Het blijft dus altijd raadzaam om de handschoenen die in gebruik zijn regelmatig kritisch onder de loep te nemen.

Kosten
Besparen op werkhandschoenen kan uiteindelijk verrassend duur worden. Zeker bij bedrijfsongevallen met letsel. Maar de kosten zijn in de hand te houden. Zo is het niet altijd nodig dat een medewerker na elke klus zijn handschoenen weggooit. Om die reden is de aanschaf van een handschoenautomaat het overwegen waard. Of de medewerker levert bij de uitgifte van nieuwe handschoenen de oude, versleten exemplaren in. Ook dit soort zaken kunt u in het handschoenenplan vastleggen.

Nazorg
Heeft uw bedrijf dan uiteindelijk voor iedere medewerker en voor alle werkzaamheden de beste handschoen, vergeet dan ook de nazorg niet. Een goede leverancier levert niet alleen de juiste handschoenen, maar ook een stukje handverzorging. Na het gebruik van bepaalde handschoenen is een verzorgende handreiniger of crème aan te raden. Want handen kunnen bijvoorbeeld snel uitdrogen door het gebruik van vloeistofdichte handschoenen.

Lees het originele artikel hier in pdf.

Bron: Vakblad Arbo nr 10 2017, Vakmediane

Marleen Peters

Specialist PBM & Veiligheid

Gegevens

Wiltec
Industrielaan 24 5406 XC Uden
Postbus 116 5400 AC Uden
Telenumber +31 (0)413-24 44 44
Fax +31 (0)413-24 44 99
Service
Whatsapp 06 54 24 64 16
E-mailadres info@wiltec.nl
BTW nummer NL851349894B01
KvK Den Bosch 54.55.65.11
Openingstijden
Ma - Vr 07.30 tot 21.00 uur
Zaterdag Op afspraak
Route

Technische dienst

Technische Dienst Verfspuitapparatuur:

0413-24 44 67

Technische Dienst Spuitcabines:

0413-24 44 30

Technische Dienst PBM:

0413-24 44 80

Direct contact

WHATSAPP

Stel uw vraag via WhatsApp!
Tel. 06 54 24 64 16.

Chat
Start met chatten
>
Sluiten Sluiten

Aanhef *

Voornaam *

Achternaam *

Bedrijf *

Functie *

Telefoon *

E-mail *

Opmerking

Ik heb het Privacy- en Cookiebeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

x

Chat met een specialist!

Online
Vul hieronder uw naam in en start de chat
Momenteel is er geen medewerker beschikbaar. We zijn er voor u tussen 7.30 - 21.00 uur. U kunt altijd mailen naar info@wiltec.nl.
E-mail conversatie naar: