Top
 
Contact

Nieuws

26 november 2018

Arbeidstevredenheid?

PBMs in de spuiterij - Wiltec

Toepassing van PBM’s en juiste bedrijfskleding zorgt voor hogere arbeidstevredenheid en efficiënter werken.

Een term die vooral de laatste tijd aan betekenis wint. Niet alleen vanuit sociaal oogpunt, maar vooral ook vanwege economische motieven. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt vraagt van werkgevers dan ook om een andere houding. Om te voorkomen dat werknemers na verloop van tijd weer verdwijnen is niet alleen een aantrekkelijk salaris belangrijk, maar misschien nog wel meer de omstandigheden waarin dient te worden gewerkt.

Een veilige werkomgeving is de norm. Daarbij gaat het niet alleen om fysieke veiligheid, maar ook om het geestelijk welzijn. Denk daarvoor aan een reële werkdruk, een respectvolle communicatie en de aandacht voor een gezonde en vitale werkomgeving.

De allereerste stap die u als werkgever kunt zetten? De keuze voor PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) en de optimale bedrijfskleding.

Arbeidswelzijn loont de moeite
De huidige arbeidsmarktsituatie vraagt om een werkgevershouding die inspeelt op verbeteringen van het arbeidswelzijn van medewerkers. De praktijk leert echter dat deze ‘houding’ extra wordt gestimuleerd wanneer het duidelijk is welke kosten gemoeid zijn bij vertrek of uitval van een werknemer.

Een werknemer die stopt en waarvoor vervanging dient te worden gezocht, kost zo’n 20% van het betreffend jaarsalaris (onderzoek door Boushey en Glynn). De directe kosten voor een werknemer die uitvalt door een ongeval zijn gemiddelde € 5.000. De bijkomende kosten bedragen echter het drievoudige (Health, Safety and Environment onderzoek).

Veilig werken is een zaak van het hele bedrijf
De meeste werkgevers zien wel in dat veiligheid op de werkvloer van het allergrootste belang is. Toch blijkt de dagelijkse ‘handhaving’ en uitvoering van deze veiligheid nog niet altijd even gemakkelijk. PBM’s worden bijvoorbeeld niet altijd en consequent gedragen en ook de toepassing van veiligheidsprocedures komen nog wel eens in het gedrang door ‘haast’ in het werk. Niet in de laatste plaats door de betreffende werknemers zelf.

Het blijkt dan ook dat veiligheidsverbeteringen vooral effect hebben wanneer er een draagvlak voor is in het gehele bedrijf. Dat vraagt bijvoorbeeld om uitgebreide voorlichting waarbij niet alleen de procedures worden uitgelegd, maar ook de noodzaak ervan. Ook de wijze waarop ‘veiligheid’ onder de aandacht blijft op de werkvloer is van groot belang. Eveneens blijkt werknemersbetrokkenheid bij de bepaling en keuze van werkkleding en PBM’s van grote invloed te zijn op het gebruik ervan.

Veiligheid vraagt om flexibiliteit
Veiligheid is niet zomaar een vast gegeven. Het vraagt om continue aanpassingen. Verschillende werkzaamheden stellen immers verschillende eisen aan PBM’s en aan werkkleding. Maar ook bijzondere omstandigheden stellen andere eisen aan PBM’s en werkkleding. Denk maar aan de afgelopen zomerperiode waarbij de hitte om extra maatregelen vroeg voor vele arbeidskrachten.

Samen met Wiltec kiezen voor het beste PBM- en kledingpakket. Dankzij de uitgebreide ervaring heeft Wiltec het passende PBM- en werkkleding antwoord op elke voorkomende praktijksituatie. Het Wiltec 5 stappenplan staat garant voor een integrale aanpak waarbij we een optimale balans creëren tussen veiligheid, werkcomfort en kosten.

1. INVENTARISATIE
Op basis van een uitgebreide RI&E (Risico-inventarisatie en -Evaluatie) maken we een keuze voor de relevante PBM’s en kledingelementen waarbij zowel werkplek als functie centraal staan.

2. TESTEN IN DE PRAKTIJK
Geselecteerde PBM’s en kledingelementen worden daadwerkelijk in de praktijk getest. Hierbij wordt sterk rekening gehouden met gebruikersfeedback.

3. PRAKTIJKEVALUATIE
Aan de hand van enquêtes en interviews worden de resultaten van de relevante PBM’s en kledingelementen verzameld en vertaald in een doeltreffend advies.

4. IMPLEMENTATIE
Na testen en evaluatie is het tijd voor verstrekking en uitlevering van de PBM’s en kleding. Tijdens de implementatieperiode wordt uitleg gegeven voor het juiste gebruik en delen we onze kennis over blijvend correct gebruik en het juiste onderhoud.

5. TERUGKOPPELING EN BIJSTURING
Veiligheid is dynamisch. Dat vraagt om continue monitoring en afstemming. Niet alleen bij gebruik en toepassing van PBM’s en kleding, maar vooral ook als in preventie. Met regelmaat zullen wij op verzoek onze praktijkinzichten met u blijven delen.

Gegevens

Wiltec
Industrielaan 24 5406 XC Uden
Postbus 116 5400 AC Uden
Telefoonnummer +31 (0)413-24 44 44
Fax +31 (0)413-24 44 99
Service
Whatsapp 06 54 24 64 16
E-mailadres info@wiltec.nl
BTW nummer NL851349894B01
KvK Den Bosch 54.55.65.11
Openingstijden klantenservice
Ma - Vr 07.30 tot 21.00 uur
Zaterdag 08.00 tot 12.00 uur
Showroom en winkel Ma - Vr 08:00 tot 17:30 uur
Route

Technische dienst

Technische Dienst Verfspuitapparatuur:

0413-24 44 67

Technische Dienst Spuitcabines:

0413-24 44 30

Technische Dienst PBM:

0413-24 44 80

Direct contact

WHATSAPP

Stel uw vraag via WhatsApp!
Tel. 06 54 24 64 16.

Chat
Start met chatten
>
Sluiten Sluiten

Aanhef *

Voornaam *

Achternaam *

Bedrijf *

Functie *

Telefoon *

E-mail *

Opmerking

Ik heb het Privacy- en Cookiebeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

x

Chat met een specialist!

Online
Vul hieronder uw naam in en start de chat
Momenteel is er geen medewerker beschikbaar. We zijn er voor u tussen 7.30 - 21.00 uur. U kunt altijd mailen naar info@wiltec.nl.
E-mail conversatie naar: