WILTEC.nl | De juiste tools voor jouw klus, mét goed advies & snelle levering
WILTEC.nl | De juiste tools voor jouw klus, mét goed advies & snelle levering
Foto van een man gekleed in diverse PBM artikelen zoals: gele helm, gele koptelefoon, handschoenen, veiligheidsbril en veiligheidsjas

EBHO

Wiltec heeft niet alleen een breed assortiment EHBO, maar beschikt over de juiste kennis om u te voorzien van een advies op maat.

Naar alle EHBO

Veelgestelde vragen

Jullie meest gestelde vragen over EHBO

Brandpreventie

Dit zit ‘m in de uiteenlopende oorzaken van een brand.

Iedere oorzaak / type brand wordt daarom gekwalificeerd en aangeduid met een brandklasse. Vandaar dat iedere brandklasse dus ook zijn eigen bestrijdingsvorm heeft (LET OP: blussers die uitstekend werken bij een bepaald type brand kunnen letterlijk levensgevaarlijk zijn bij andere type branden).

Voor handmatige blussers kent men hoofdzakelijk 4 typen brandblussers. Deze typen brandblussers zijn:

 • (sproei) Schuimblusser
 • Poederblusser
 • Koolzuursneeuw blusser (oftewel CO2 blusser)
 • Vetblusser (ook wel wet chemical genoemd)
Verder kennen we nog de brandslanghaspel en het blusdeken.

In principe zou deze vraag met JA beantwoord kunnen worden, namelijk met  “de poederblusser”.

Hier zit echter wel een maar aan vast gezien een poederblusser drie hele vervelende bijwerkingen heeft:

 • Een poederblusser geeft ongelooflijk veel nevenschade;
 • Een poederblusser ontneemt het zicht (waardoor je niets meer ziet en het vluchten dus eventueel bemoeilijkt);
 • Er een kans bestaat op herontsteking wanneer niet meteen goed geblust is.

Ieder type brandblusser – maar ook andere producten om een brand mee te bestrijden, zoals een branddeken – dient om bepaalde brandbare materialen te doven. Hiervoor zijn vijf brandklassen in het leven geroepen.

NEN-EN 2

 • Brandklasse A: vaste, niet smeltende stoffen. Voorbeelden hiervan zijn verpakkingsmateriaal, papier, hout en textiel.
 • Brandklasse B: vloeistoffen en smeltende vaste stoffen. Denk hierbij aan verschillende soorten kunststoffen, oplosmiddelen, olie, benzine, was en vet.
 • Brandklasse C: gassen. Bijvoorbeeld lpg, butaan, propaan of aardgas.
 • Brandklasse D: metalen. Voorbeelden hiervan zijn aluminium, natrium en magnesium.
 • Brandklasse F: vetten. Alle soorten plantaardige en dierlijke vetten, bijvoorbeeld frituurvet.
Welk type brandblusser is het beste per klasse inzetbaar?
 1. BRANDKLASSE A EN B: SCHUIMBLUSSER, POEDERBLUSSER OF CO²-BLUSSER
 2. BRANDKLASSE C EN D: POEDERBLUSSER
 3. BRANDKLASSE F: SCHUIMBLUSSER OF VETBRANDBLUSSER

In de NEN4001-norm is vastgelegd hoe hoog een brandblusser moeten hangen.

In ons land moeten brandblussers in bedrijven en openbare gebouwen op maximaal 1 meter hoogte hangen. Deze hoogte wordt gerekend vanaf de bovenkant van de blusser tot aan de grond. Een hoogte van 1 meter gerekend vanaf de bovenkant van het vaste gedeelte van de blusser. Voor blussers met maximaal 4 kilo poeder of 3 liter schuim geldt overigens een hoogte van maximaal 1,5 meter, vanwege het lagere gewicht.

Een brandblusser mag alleen gebruikt worden bij een noodsituatie en moet worden verzegeld om misbruik te voorkomen. Een belangrijke eis bij het verzegelen van brandblussers is het gebruik van verzegelingen met een lage breeksterkte. De verzegeling dient namelijk in noodsituaties eenvoudig te breken te zijn.

Verzegeling van Uro Flame voor brandblussers heeft een trekkracht van 4.8kg. waardoor deze verzegeling zeer gemakkelijk met de hand te verbreken is.

Een blusdeken gebruik je bij een beginnende brand. Een blusdeken sluit de zuurstoftoevoer af waardoor de brand niet verder kan groeien en zal doven. Een blusdeken is niet geschikt voor het blussen van alle soorten branden. Voor het blussen van een frituurbrand, bijvoorbeeld, is een blusdeken ongeschikt. Ook zal de deken alleen effect hebben wanneer de brandhaard goed omsloten en afgesloten kan worden. Dit betekent dat de deken effectief is bij kleine(re) objecten en ook bij personen. Om het vuur te doven, moet het worden verstikt. Er kan dan geen zuurstof meer bij komen.

Wanneer een blusdeken niet kan worden gebruikt of geen effect heeft zo snel mogelijk met de juiste brandblusser blussen of brandweer bellen.

Pictogrammen zijn wettelijk verplicht in een bedrijf. Zij worden gebruikt om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Pictogrammen geven informatie en instructie. De afbeeldingen worden door iedereen snel herkend. In artikel 6.33 bouwbesluit aanduiding blusmiddelen wordt het als volgt omschreven:

Een voorziening voor het bestrijden van brand als bedoeld in de artikelen 6.28 (Brandslanghaspels) en 6.31 (Blustoestellen) is duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram als bedoeld in NEN 3011.

Pictogrammen kunnen enkele kleuren bevatten:

 • Rood - Brandbestrijdingsmiddelen
 • Rood - Verbodsborden
 • Blauw - Gebodsborden
 • Geel - Waarschuwingsborden
 • Groen - Vluchtrouteborden
 • Groen - Veiligheidsuitrusting en reddingsmiddelen